Ψηφιακές τάξεις Γενικού Λυκείου Νέων Μουδανιών

Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα - Ο πίνακας ενημερώνεται συνεχώς

Αν δεν έχετε ενημερωθεί για τους κωδικούς και διευθύνσεις των εικονικών τάξεων (σύγχρονης και ασύγχρονης), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον-την αρμόδιο καθηγητή-τρια

Ονοματε πώνυμο
Κλάδος e-mail Τμήμα ΜάθημαΑσύγχρονηΣύγχρονη

ΑΒΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
yannaavrami@gmail.com
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
google groups
A3/A4/A6 ΙΣΤΟΡΙΑ 11:00-13:00
ΑΒΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
yannaavrami@gmail.com
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
google groups
A3/A4/A6 ΙΣΤΟΡΙΑ 11:00-13:00
ΑΒΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
yannaavrami@gmail.com
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
google groups
A3/A4/A6 ΙΣΤΟΡΙΑ 11:00-13:00
ΑΒΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
yannaavrami@gmail.com
ΓΕΠΑΓΓΛ2
ΕΠ-ΛΥΚ-Αγγλικά
google groups
ΑΒΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
yannaavrami@gmail.com
ΓΕΠΑΓΓΛ4
ΕΠ-ΛΥΚ-Αγγλικά
google groups
ΑΒΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
yannaavrami@gmail.com
ΑΕΥΡΠΟΛ
ΕΠ-ΛΥΚ-Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
ΑΒΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
yannaavrami@gmail.com
ΑΑΓΓΛ4
ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά
google groups
ΑΒΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
yannaavrami@gmail.com
ΒΑΓΓΛ3
ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά
google groups
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
dvernadaki@gmail.com
ΓΑΝΘΡ1
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-1-Ιστορία
Google classroom
ΔΕ και ΠΕ 11:00-11:50
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
dvernadaki@gmail.com
ΓΑΝΘΡ2
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-1-Ιστορία
Google classroom
ΔΕ και ΠΕ 10:00-10:50
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
dvernadaki@gmail.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα
Google classroom
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
dvernadaki@gmail.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Φιλοσοφία
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
dvernadaki@gmail.com
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Φιλοσοφία
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
aurore418@gmail.com
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Google classroom
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
aurore418@gmail.com
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Google classroom
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
aurore418@gmail.com
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Λογοτεχνία
Google classroom
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
aurore418@gmail.com
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Λογοτεχνία
Google classroom
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
aurore418@gmail.com
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα
Google classroom
Β3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00 – 18:15 https://join.skype.com/Q0NNYr3KflGH
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
aurore418@gmail.com
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα
Google classroom
Β6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 17:00 – 18:15 https://join.skype.com/Q0NNYr3KflGH
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
aurore418@gmail.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Φιλοσοφία
Google classroom
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
aurore418@gmail.com
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Φιλοσοφία
Google classroom
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
aurore418@gmail.com
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Φιλοσοφία
Google classroom
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
aurore418@gmail.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Google classroom
ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ
gaspyplast@yahoo.gr
ΒΘΕΤ1
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-2-Φυσική
Google classroom
ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ
gaspyplast@yahoo.gr
ΒΘΕΤ3
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-2-Φυσική
Google classroom
ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ
gaspyplast@yahoo.gr
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
Google classroom
ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ
gaspyplast@yahoo.gr
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
Google classroom
ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ
gaspyplast@yahoo.gr
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
Google classroom
ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ
gaspyplast@yahoo.gr
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
Google classroom
ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ
gaspyplast@yahoo.gr
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
Google classroom
ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ
gaspyplast@yahoo.gr
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
Google classroom
ΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
igerakis7@gmail.com
ΓΟΙΚΠΛ1
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Πληροφορική
Google classroom
Webex Meetings ΔΕ-ΠΑ 09:00-09:50 και 19:00-19:50
ΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
igerakis7@gmail.com
ΓΟΙΚΠΛ4
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Πληροφορική
Google classroom
Webex Meetings ΔΕ-ΠΑ 09:00-09:50 και 19:00-19:50
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Γ1
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Γ3
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Γ6
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Γ7
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
atpbank@gmail.com
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
blog moydaniaagones Ιστοσελίδα, Ομάδα, Google classroom Τάξεις
ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
dinadouvali@gmail.com
ΒΘΕΤ2
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-2-Φυσική
eclass.sch.gr/courses/EL1333123/
Β2 ΦΥΣΙΚΗ(ΠΡΟΣ) Πέμπτη 12:30-13:30 και Παρασκευή 16:00-17:00
ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
dinadouvali@gmail.com
ΒΘΕΤ4
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-2-Φυσική
eclass.sch.gr/courses/EL1333123/
ΒΘ4 ΦΥΣΙΚΗ Τρίτη 16:00-17:00 και Πέμπτη 11:00-12:00
ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
dinadouvali@gmail.com
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
eclass.sch.gr/courses/EL1333115
Τρίτη και Παρασκευή Α6 ΦΥΣΙΚΗ 14:00-15:00
ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
dinadouvali@gmail.com
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
eclass.sch.gr/courses/EL1333115
Δευτέρα Α1 ΦΥΣΙΚΗ 14:00-15:00
ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
dinadouvali@gmail.com
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
eclass.sch.gr/courses/EL1333115
Τρίτη Α2 ΦΥΣΙΚΗ 17:30-18:30
ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
dinadouvali@gmail.com
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
eclass.sch.gr/courses/EL1333115
Δευτέρα Α3 ΦΥΣΙΚΗ 12:00-13:00
ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
dinadouvali@gmail.com
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
eclass.sch.gr/courses/EL1333115
Δευτέρα Α4 ΦΥΣΙΚΗ 16:00-17:00 και Τετάρτη 10:30-11:30
ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
dinadouvali@gmail.com
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική
eclass.sch.gr/courses/EL1333115
Δευτέρα Α5 ΦΥΣΙΚΗ 10:30-11:30 και Παρασκευή 12:00-13:00
ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
dinadouvali@gmail.com
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
eclass.sch.gr/courses/EL1333130
Πέμπτη Β3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 17:00-18:00
ΕΛΟΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
eelovari@otenet.gr
ΓΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-4-Βιολογία
πλατφόρμα Webex ώρες:Δευτέρα και Παρασκευή 20:00-21:00
ΕΛΟΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
eelovari@otenet.gr
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
Google classroom
ΕΛΟΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
eelovari@otenet.gr
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
Google classroom
ΕΛΟΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
eelovari@otenet.gr
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
Google classroom
ΕΛΟΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
eelovari@otenet.gr
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
Google classroom
ΕΛΟΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
eelovari@otenet.gr
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
Google classroom
ΕΛΟΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
eelovari@otenet.gr
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
Google classroom
ΕΛΟΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
eelovari@otenet.gr
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
Google classroom
ΕΛΟΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
eelovari@otenet.gr
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
Google classroom
ΖΑΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
dimzatkas@gmail.com
ΓΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-4-Χημεία
αποστολή υλικού - επικοινωνία με email, eclass.sch.gr/courses/EL1333128
ΖΑΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
dimzatkas@gmail.com
ΓΘΕΤ
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-2-Χημεία
αποστολή υλικού - επικοινωνία με email, eclass.sch.gr/courses/EL1333128
ΖΑΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
dimzatkas@gmail.com
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
αποστολή υλικού - επικοινωνία με email, eclass.sch.gr/courses/EL1333127
ΖΑΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
dimzatkas@gmail.com
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
αποστολή υλικού - επικοινωνία με email, eclass.sch.gr/courses/EL1333127
ΖΑΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
dimzatkas@gmail.com
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
αποστολή υλικού - επικοινωνία με email, eclass.sch.gr/courses/EL1333127
ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
elenzachou@sch.gr
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
https://e-me.edu.gr/groups/A1lyk-zaxoula9
ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
elenzachou@sch.gr
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
https://e-me.edu.gr/groups/A2lyk-zaxoula9
ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
elenzachou@sch.gr
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
https://e-me.edu.gr/groups/A3lyk-zaxoula9
ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
elenzachou@sch.gr
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
https://e-me.edu.gr/groups/A4lyk-zaxoula9
ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
elenzachou@sch.gr
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
https://e-me.edu.gr/groups/A5lyk-zaxoula9
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
vassiliazografaki@yahoo.com
ΑΘΕΑΤΡ
ΕΠ-ΛΥΚ-Καλλιτεχνική Παιδεία : Στοιχεία Θεατρολογίας
Google classroom
Cisco Webex ΤΡ 13:00-14:00
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
vassiliazografaki@yahoo.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Λογοτεχνία
Cisco Webex ΠΑΡ 10:00-11:00
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
vassiliazografaki@yahoo.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Λογοτεχνία
Cisco Webex ΠΑΡ 10:00-11:00
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
vassiliazografaki@yahoo.com
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Λογοτεχνία
Cisco Webex ΤΕΤ 10:00-11:00
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
vassiliazografaki@yahoo.com
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Λογοτεχνία
Cisco Webex ΔΕΥ 11:00-12:00
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
vassiliazografaki@yahoo.com
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα
Cisco Webex ΔΕΥ 10:00-11:00
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
vassiliazografaki@yahoo.com
Γ2
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Google classroom
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Γ1
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333126
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Γ2
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333126
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Γ3
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333126
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Γ4
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333126
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Γ5
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333126
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Γ6
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333126
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333125
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333125
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333125
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333125
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333124
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
nikos.iordanoglou@gmail.com
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
Επικοινωνία με email - eclass.sch.gr/courses/EL1333125
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
igerakis@sch.gr
ΓΕΠΑΓΓΛ1
ΕΠ-ΛΥΚ-Αγγλικά
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
igerakis@sch.gr
ΓΕΠΑΓΓΛ3
ΕΠ-ΛΥΚ-Αγγλικά
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
igerakis@sch.gr
ΑΑΓΓΛ1
ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
igerakis@sch.gr
ΑΑΓΓΛ2
ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
igerakis@sch.gr
ΑΑΓΓΛ3
ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά
Webex Meetings ΤΡ 6:00 μμ - 7:00 μμ & ΤΕ 05:00 μμ -06:00 μμ
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
igerakis@sch.gr
ΒΑΓΓΛ1
ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
igerakis@sch.gr
ΒΑΓΓΛ2
ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
igerakis@sch.gr
ΒΑΓΓΛ4
ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά
ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
annakontog@gmail.com
ΒΘΕΤ2
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-2-Μαθηματικά
Google classroom
ΤΡΙ Βθετ2 ΜΑΘ ΠΡΟΣ 12:00-13:00
ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
annakontog@gmail.com
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
Google classroom
ΤΕΤ Α6 ΑΛΓΕΒΡΑ 10:00-11:00
ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
annakontog@gmail.com
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
Google classroom
ΔΕΥ Α2 ΑΛΓΕΒΡΑ 12:30 – 13:30
ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
annakontog@gmail.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
Google classroom
Β2/Β6 ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΕΥ 10:00-10:45 ΚΑΙ ΠΕΜ 09:45-10:45
ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
annakontog@gmail.com
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
Google classroom
Β2/Β6 ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΕΥ 10:00-10:45 ΚΑΙ ΠΕΜ 09:45-10:45
ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
annakontog@gmail.com
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Google classroom
ΠΑΡ Α6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 10:00-11:00
ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
annakontog@gmail.com
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Google classroom
ΠΕΜ Α2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 11:00-12:00
ΚΟΡΑΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
fkoravman@yahoo.gr
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
ΚΟΡΑΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
fkoravman@yahoo.gr
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
ΚΟΡΑΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
fkoravman@yahoo.gr
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
ΚΟΡΑΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
fkoravman@yahoo.gr
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
ΚΟΡΑΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
fkoravman@yahoo.gr
Γ4
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Google classroom. Επικοινωνία και αποστολή υλικού με email
Πλατφόρμα Zoom ή Webex Meetings κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10:00-11:00
ΚΟΡΑΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
fkoravman@yahoo.gr
Γ6
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Google classroom. Επικοινωνία και αποστολή υλικού με email
Πλατφόρμα Zoom ή Webex Meetings κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10:00-11:00
ΚΟΡΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
korti@sch.gr
Γ1
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
η-τάξη https://eclass.sch.gr/courses/EL1333107 + αποστολή υλικού μέσω e mail
webex meetings ΤΡΙ και ΠΕ 10:00-10:50
ΚΟΡΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
korti@sch.gr
Γ7
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
η-τάξη https://eclass.sch.gr/courses/EL1333107 + αποστολή υλικού μέσω e mail
webex meetings ΤΡΙ και ΠΕ 10:00-10:50
ΚΟΡΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
korti@sch.gr
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
η-τάξη https://eclass.sch.gr/courses/EL1333107 + αποστολή υλικού μέσω e mail
webex meetings ΠΑ ΑΡΧΑΙΑ 10:00-10:50
ΚΟΡΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
korti@sch.gr
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
η-τάξη https://eclass.sch.gr/courses/EL1333107 + αποστολή υλικού μέσω e mail
webex meetings Β4/Β6 ΤΡΙ ΑΡΧΑΙΑ ΓΠ 11:00-11:50
ΚΟΡΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
korti@sch.gr
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
η-τάξη https://eclass.sch.gr/courses/EL1333107 + αποστολή υλικού μέσω e mail
webex meetings Β4/Β6 ΤΡΙ ΑΡΧΑΙΑ ΓΠ 11:00-11:50
ΚΟΥΒΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
matoulakouveti@yahoo.gr
ΒΑΝΘΡ1
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-1-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
e-mail και τάξη google classroom
ΚΟΥΒΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
matoulakouveti@yahoo.gr
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
e-mail και τάξη google classroom
ΚΟΥΒΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
matoulakouveti@yahoo.gr
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
e-mail και τάξη google classroom
ΚΟΥΒΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
matoulakouveti@yahoo.gr
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
e-mail και τάξη google classroom
ΚΟΥΒΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
matoulakouveti@yahoo.gr
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Γλώσσα
δημιουργία τάξης google classroom
ΚΟΥΒΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
matoulakouveti@yahoo.gr
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Γλώσσα
e-mail και τάξη google classroom
ΚΟΥΒΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
matoulakouveti@yahoo.gr
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
e-mail και τάξη google classroom
ΚΟΥΒΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
matoulakouveti@yahoo.gr
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
e-mail και τάξη google classroom
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
dimikourbe@gmail.com
ΓΑΝΘΡ1
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-1-Αρχαία Ελληνικά
eclass.sch.gr/courses/EL1333106/, Google classroom
webex ΔΕ και ΠΕ 10:00-11:00
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
dimikourbe@gmail.com
ΓΑΝΘΡ2
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-1-Αρχαία Ελληνικά
eclass.sch.gr/courses/EL1333106/, Google classroom
webex ΔΕ και ΠΕ 11:00-12:00
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
dimikourbe@gmail.com
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
Google classroom
webex Β4 ΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 13:00-14:00
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
dimikourbe@gmail.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα
Google classroom
webex Β2/Β4 ΤΕ και ΠΑ ΓΛΩΣΣΑ 12:00-13:00
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
dimikourbe@gmail.com
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα
Google classroom
webex Β2/Β4 ΤΕ και ΠΑ ΓΛΩΣΣΑ 12:00-13:00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
lkostant@sch.gr
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
Google classroom
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
lkostant@sch.gr
ΓΑΝΘΡ1
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-1-Κοινωνιολογία
Google classroom
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
lkostant@sch.gr
ΓΑΝΘΡ2
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-1-Κοινωνιολογία
Google classroom
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
lkostant@sch.gr
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
Google classroom
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
gmalakoudi@gmail.com
ΑΠΛΗΡ3
ΕΠ-ΛΥΚ-Εφαρμογές Πληροφορικής
Google classroom
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
gmalakoudi@gmail.com
ΓΟΙΚΠΛ2
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Πληροφορική
Η-τάξη https://eclass.sch.gr/courses/EL1333108/, Google classroom
Webex Meetings ΔΕ-ΠΑ 09:00-09:50 και 19:00-19:50
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
gmalakoudi@gmail.com
ΓΟΙΚΠΛ3
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Πληροφορική
Η-τάξη https://eclass.sch.gr/courses/EL1333108/, Google classroom
Webex Meetings ΔΕ-ΠΑ 09:00-09:50 και 19:00-19:50
ΜΑΣΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
thamastro@sch.gr
ΒΑΝΘΡ2
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-1-Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)
Η-τάξη eclass.sch.gr/courses/EL1333118/, Google classroom, blog vitaoikonomias.blogspot.com/, padlet https://padlet.com/mastrodanos/epimorfosi_sxolika
webex ΒΑ2 ΒΑΚΕ ΤΡΙ 13:00-14:00
ΜΑΣΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
thamastro@sch.gr
ΒΑΝΘΡ3
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-1-Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)
Η-τάξη eclass.sch.gr/courses/EL1333118/, Google classroom, blog vitaoikonomias.blogspot.com/, padlet https://padlet.com/mastrodanos/epimorfosi_sxolika
webex ΒΑ3 ΒΑΚΕ ΠΕ 13:00-14:00
ΜΑΣΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
thamastro@sch.gr
ΓΟΙΚΠΛ1
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Οικονομία
Google classroom, blog gamaoikonomias.blogspot.com/, padlet https://padlet.com/mastrodanos/epimorfosi_sxolika
Webex Meetings ΔΕ-ΠΑ 12:00-12:50
ΜΑΣΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
thamastro@sch.gr
ΓΟΙΚΠΛ4
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Οικονομία
Google classroom, blog gamaoikonomias.blogspot.com/, padlet https://padlet.com/mastrodanos/epimorfosi_sxolika
Webex Meetings ΔΕ-ΠΑ 12:00-12:50
ΜΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
matselisstratos@gmail.com
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
Google classroom
ΜΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
matselisstratos@gmail.com
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
Google classroom
ΜΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
matselisstratos@gmail.com
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
Google classroom
ΜΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
matselisstratos@gmail.com
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
Google classroom
ΜΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
matselisstratos@gmail.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
Google classroom
ΜΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
matselisstratos@gmail.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
Google classroom
ΜΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
matselisstratos@gmail.com
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
Google classroom
ΜΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
matselisstratos@gmail.com
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
Google classroom
ΜΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
matselisstratos@gmail.com
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
Google classroom
ΜΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΙ
matselisstratos@gmail.com
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία
Google classroom
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ifmavridou@sch.gr
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
επικοινωνία με email
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ifmavridou@sch.gr
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
επικοινωνία με email
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ifmavridou@sch.gr
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
επικοινωνία με email
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ifmavridou@sch.gr
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία
επικοινωνία με email
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ifmavridou@sch.gr
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία
επικοινωνία με email
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ifmavridou@sch.gr
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία
επικοινωνία με email
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ifmavridou@sch.gr
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία
επικοινωνία με email
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
milonkiriakos@yahoo.gr
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Google classroom
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
milonkiriakos@yahoo.gr
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Google classroom
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
milonkiriakos@yahoo.gr
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Google classroom
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
milonkiriakos@yahoo.gr
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Google classroom
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
milonkiriakos@yahoo.gr
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Γλώσσα
Google classroom
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
milonkiriakos@yahoo.gr
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Γλώσσα
Google classroom
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
milonkiriakos@yahoo.gr
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Google classroom
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
pamoustakas@sch.gr
ΒΘΕΤ3
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-2-Μαθηματικά
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
pamoustakas@sch.gr
ΓΟΙΚΠΛ4
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Μαθηματικά
skype Δευτερα 21:30-23:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00-22:30
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
pamoustakas@sch.gr
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
pamoustakas@sch.gr
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
pamoustakas@sch.gr
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
pamoustakas@sch.gr
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
ΜΠΑΛΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
stellousi39@gmail.com
Γ7
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
επικοινωνία με email,e-class - κωδικός EL 133120
ΜΠΑΛΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
stellousi39@gmail.com
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά
επικοινωνία με email,e-class - κωδικός EL 133119
Β6 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΕ 11:00-11:50
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
smystak@gmail.com
ΒΑΝΘΡ1
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-1-Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)
Google classroom
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
smystak@gmail.com
ΓΟΙΚΠΛ2
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Οικονομία
Google classroom
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
smystak@gmail.com
ΓΟΙΚΠΛ3
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Οικονομία
Google classroom
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
smystak@gmail.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία
Google classroom
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
smystak@gmail.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία
Google classroom
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
vasiatrou@gmail.com
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
Google classroom
Ιστορία Α2, Α5 Τρίτη 11-13
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
vasiatrou@gmail.com
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
Google classroom
Ιστορία Α2, Α5 Τρίτη 11-13
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
vasiatrou@gmail.com
ΓΕΠΓΕΡΜ1
ΕΠ-ΛΥΚ-Γερμανικά
Google classroom
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
vasiatrou@gmail.com
ΓΕΠΓΕΡΜ2
ΕΠ-ΛΥΚ-Γερμανικά
Google classroom
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
vasiatrou@gmail.com
ΑΓΕΡΜ1
ΞΓ-ΛΥΚ-Γερμανικά
Google classroom
Γερμανικά Α2, Α5, Α6 Δευτέρα 10-12
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
vasiatrou@gmail.com
ΒΓΕΡΜ1
ΞΓ-ΛΥΚ-Γερμανικά
Google classroom
Γερμανικά Β1, Β4,5,6 Τετάρτη 10-12.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
vasiatrou@gmail.com
ΒΓΕΡΜ2
ΞΓ-ΛΥΚ-Γερμανικά
Google classroom
Γερμανικά Β1, Β4,5,6 Τετάρτη 10-12.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
vasiatrou@gmail.com
ΑΓΕΡΜ2
ΞΓ-ΛΥΚ-Γερμανικά
Google classroom
Γερμανικά Α2, Α5, Α6 Δευτέρα 10-12
ΠΑΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
npappis@sch.gr
ΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΕΠ-ΛΥΚ-Καλλιτεχνική Παιδεία : Εικαστικά
ΠΟΛΙΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
mail@lyk-n-moudan.chal.sch.gr
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
Google classroom
ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΦΥΣΙΚΟΙ
myrtorax@gmail.com
ΓΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-4-Φυσική
ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΗ ΤΑΞΗ,+ e-mails
Πλατφόρμα Webex
ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΦΥΣΙΚΟΙ
myrtorax@gmail.com
ΓΘΕΤ
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-2-Φυσική
ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ,e-mails
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Webex
ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΦΥΣΙΚΟΙ
myrtorax@gmail.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΦΥΣΙΚΟΙ
myrtorax@gmail.com
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία
ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΝΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
annatzuvara@gmail.com
ΒΑΝΘΡ2
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-1-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Google classroom
webex meetings Βανθ2 ΑΡΧΑΙΑ ΔΕ και ΠΕ 12:00-13:00
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΝΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
annatzuvara@gmail.com
Γ3
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Google classroom
webex meetings Γ3/Γ5 ΤΡΙ και ΠΑ 12:00-12:50
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΝΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
annatzuvara@gmail.com
Γ5
ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Google classroom
webex meetings Γ3/Γ5 ΤΡΙ και ΠΑ 12:00-12:50
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΝΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
annatzuvara@gmail.com
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Google classroom
webex meetings Α3 ΑΡΧΑΙΑ ΔΕ και ΤΕ 15:00-16:00
ΤΣΑΒΕΛΗ ΒΕΡΓΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
vinitsaveli@gmail.com
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
Google classroom
ΤΣΑΒΕΛΗ ΒΕΡΓΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
vinitsaveli@gmail.com
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
Google classroom
ΤΣΑΒΕΛΗ ΒΕΡΓΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
vinitsaveli@gmail.com
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
Google classroom
ΤΣΑΒΕΛΗ ΒΕΡΓΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
vinitsaveli@gmail.com
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
Google classroom
ΤΣΑΒΕΛΗ ΒΕΡΓΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
vinitsaveli@gmail.com
Γ2
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
Google classroom
ΤΣΑΒΕΛΗ ΒΕΡΓΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
vinitsaveli@gmail.com
Γ4
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
Google classroom
ΤΣΑΒΕΛΗ ΒΕΡΓΙΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
vinitsaveli@gmail.com
Γ5
ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή
Google classroom
ΤΣΑΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ntsamaidis@msn.com
ΑΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΠ-ΛΥΚ-Καλλιτεχνική Παιδεία : Μουσική
ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
sygxronipaideia@gmail.com
ΒΘΕΤ1
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-2-Μαθηματικά
Webex Βθετ1/Βθετ4 13:20-14:50
ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
sygxronipaideia@gmail.com
ΒΘΕΤ4
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-2-Μαθηματικά
Webex Βθετ1/Βθετ4 13:20-14:50
ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
sygxronipaideia@gmail.com
ΓΟΙΚΠΛ3
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Μαθηματικά
Webex Tρίτη , Παρασκευή 20:00 με 21:30
ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
sygxronipaideia@gmail.com
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
Webex Α5 ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΕΤ 15:00-16:00
ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
sygxronipaideia@gmail.com
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
Webex Β5 ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΕΤ 20:00-21:30
ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
sygxronipaideia@gmail.com
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Webex Α3/Α4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΜ 12:30-14:00
ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
sygxronipaideia@gmail.com
Α4
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Webex Α3/Α4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΜ 12:30-14:00
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
tsatsar@gmail.com
ΓΟΙΚΠΛ2
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Μαθηματικά
Google classroom
Webex ΔΕ-ΠΑ 11:00-11:50
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
tsatsar@gmail.com
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Google classroom
Α1/Α5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙ και ΠΕΜ 11:00-13:00 ΚΑΙ 18:30-20:30
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
tsatsar@gmail.com
Α5
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Google classroom
Α1/Α5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙ και ΠΕΜ 11:00-13:00 ΚΑΙ 18:30-20:30
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
tsatsar@gmail.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Google classroom
Β1/Β2/Β3/Β4/Β5/Β6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 11:00-13:00 ΚΑΙ 18:30-20:30
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
tsatsar@gmail.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Google classroom
Β1/Β2/Β3/Β4/Β5/Β6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 11:00-13:00 ΚΑΙ 18:30-20:30
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
tsatsar@gmail.com
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Google classroom
Β1/Β2/Β3/Β4/Β5/Β6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 11:00-13:00 ΚΑΙ 18:30-20:30
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
tsatsar@gmail.com
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Google classroom
Β1/Β2/Β3/Β4/Β5/Β6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 11:00-13:00 ΚΑΙ 18:30-20:30
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
tsatsar@gmail.com
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Google classroom
Β1/Β2/Β3/Β4/Β5/Β6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 11:00-13:00 ΚΑΙ 18:30-20:30
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
tsatsar@gmail.com
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία
Google classroom
Β1/Β2/Β3/Β4/Β5/Β6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 11:00-13:00 ΚΑΙ 18:30-20:30
ΦΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
kftouli@yahoo.gr
ΒΑΝΘΡ3
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-1-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Google classroom -αποστολή υλικού μέσω mail
webex Meetings ΤΡΙΤΗ 9:05 - 9:45 και Πέμπτη 10:50 - 11:30
ΦΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
kftouli@yahoo.gr
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
Google classroom -αποστολή υλικού μέσω mail
ΦΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
kftouli@yahoo.gr
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία
Google classroom -αποστολή υλικού μέσω mail
ΦΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
kftouli@yahoo.gr
Α2
ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Google classroom -αποστολή υλικού μέσω mail
Webex Meetings ΤΡΙΤΗ 10:00 - 10:40 και ΠΕΜΠΤΗ 09:50 - 10:30
ΦΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
kftouli@yahoo.gr
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Φιλοσοφία
Google classroom -αποστολή υλικού μέσω mail
ΦΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
kftouli@yahoo.gr
Α6
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Γλώσσα
Google classroom -αποστολή υλικού μέσω mail
Webex Meetings ΔΕΥΤΕΡΑ 10:50-12:10
ΦΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
kftouli@yahoo.gr
Α1
ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Γλώσσα
Google classroom -αποστολή υλικού μέσω mail
Webex Meetings ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:55 - 11:15
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
charalampoug@gmail.com
ΓΟΙΚΠΛ1
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-3-Μαθηματικά
Google classroom
webex meetings ΤΡΙΤΗ: 18:00-19:30, ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00-18:30, ΠΕΜΠΤΗ: 20:45-21:45, ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:00-13:30
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
charalampoug@gmail.com
Α3
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
webex Α3 ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΡΙ και ΠΑ 09:30-10:45
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
charalampoug@gmail.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα
webex B1 ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΕ και ΠΕ 09:30-10:45
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
charalampoug@gmail.com
ΓΘΕΤ
ΠΡΣ-ΛΥΚ-Γ-2-Μαθηματικά
Google classroom
webex meetings ΤΡΙΤΗ: 18:00-19:30, ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00-18:30, ΠΕΜΠΤΗ: 20:45-21:45, ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:00-13:30
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
bxatzigian@gmail.com
ΑΠΛΗΡ1
ΕΠ-ΛΥΚ-Εφαρμογές Πληροφορικής
Google classroom
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
bxatzigian@gmail.com
ΑΠΛΗΡ2
ΕΠ-ΛΥΚ-Εφαρμογές Πληροφορικής
Google classroom
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
bxatzigian@gmail.com
ΑΠΛΗΡ4
ΕΠ-ΛΥΚ-Εφαρμογές Πληροφορικής
Google classroom
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
bxatzigian@gmail.com
Β1
ΓΠ-ΛΥΚ-Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Google classroom
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
bxatzigian@gmail.com
Β2
ΓΠ-ΛΥΚ-Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Google classroom
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
bxatzigian@gmail.com
Β3
ΓΠ-ΛΥΚ-Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Google classroom
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
bxatzigian@gmail.com
Β4
ΓΠ-ΛΥΚ-Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Google classroom
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
bxatzigian@gmail.com
Β5
ΓΠ-ΛΥΚ-Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Google classroom
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
bxatzigian@gmail.com
Β6
ΓΠ-ΛΥΚ-Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Google classroom
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
liahtz@yahoo.gr
ΓΕΠΓΑΛΛ
ΕΠ-ΛΥΚ-Γαλλικά
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
liahtz@yahoo.gr
ΒΓΑΛΛ
ΞΓ-ΛΥΚ-Γαλλικά
Coronavirus / RESSOURCES ET IDÉES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE https://liagallika.blogspot.com/η-τάξη ΓΑΛΛΙΚΑ B' ΛΥΚΕΙΟΥ (EL1333121),
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
liahtz@yahoo.gr
ΑΓΑΛΛ1
ΞΓ-ΛΥΚ-Γαλλικά
η-τάξη ΓΑΛΛΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ (EL1333122), ON N’ANNULE PAS LE PRINTEMPS, https://liagallia3.blogspot.com/
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
liahtz@yahoo.gr
ΑΓΑΛΛ2
ΞΓ-ΛΥΚ-Γαλλικά
η-τάξη ΓΑΛΛΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ (EL1333122), ON N’ANNULE PAS LE PRINTEMPS, https://liagallia3.blogspot.com/