Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Τελευταία ενημέρωση: 19-11-2021

Ενημερώνουμε τους μαθητές ότι η βιβλιοθήκη και η αρχειοθήκη του σχολείου (με cd, cd-rom, dvd, και ταινίες) θα λειτουργεί τις ακόλουθες μέρες και ώρες :

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2ο διάλειμμα

10:40-10:55

3ο διάλειμμα

12:20-12:35

2ο διάλειμμα

10:40-10:55

3ο διάλειμμα

12:20-12:35

3ο διάλειμμα

12:20-12:35

3ο διάλειμμα

12:20-12:35

2ο διάλειμμα

10:40-10:55

3ο διάλειμμα

12:20-12:35

2ο διάλειμμα

10:40-10:55

3ο διάλειμμα

12:20-12:35

Και όλα τα υπόλοιπα διαλείμματα -ή και ώρες κενών ή απαλλαγής από μαθήματα- κατόπιν συνεννόησης με τους καθηγητές. 

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο ισόγειο του Λυκείου, στην τελευταια αίθουσα δεξιά.

 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!