Βρίσκεστε εδώ:  » ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  » Δυναμικό  » Τάξεις  »

Τάξεις Γε.Λ. Ν. Μουδανιών

Τελευταία ενημέρωση: 28-07-2015

Το σχολείο μας αποτελείται από τρεις τάξεις, Α, Β και Γ Λυκείου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η δύναμη των τμημάτων Γενικής Παιδείας για τα σχολικά Έτη 2009-10 έως 2014-15.

ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
A A1 27 30 26 29 23 22
A2 26 28 25 25 26 24
A3 26 19 27 26 26 25
A4 26 26 24 27 26 25
A5 27 25 26 26 23 24
A6 -- 23 18 26 25 --
ΣΥΝΟΛΟ 132 151 146 159 149 120
Β Β1 20 30 28 27 25 25
Β2 29 30 19 27 24 25
Β3 28 19 26 21 24 25
Β4 27 27 17 28 25 24
Β5 -- 27 25 26 25 25
Β6 -- -- 22 24 26 --
ΣΥΝΟΛΟ 104 133 137 153 149 124
Γ Γ1 23 28 30 30 24 26
Γ2 23 21 29 24 26 26
Γ3 21 23 25 24 25 25
Γ4 21 16 21 23 24 24
Γ5 22 -- 23 30 21 25
Γ6 -- -- -- -- 25 24
ΣΥΝΟΛΟ 110 88 128 131 145 150
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 346 372 411 443 443 394