Βρίσκεστε εδώ:  » ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  » Ανακοινώσεις  »

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified.Learn Unified - Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί»

Δημοσιεύτηκε στις calendar_today 01-10-2021 από τον χρήστη account_circleΔιαχειριστής  στην κατηγορία  Ανακοινώσεις

 Λέξεις  κλειδιά: Νέα Ανακοινώσεις προγράμματα special olympics

Διεύθυνση Υπερσυνδέσμου : http://www.specialolympicshellas.gr/blog/%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF

Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο:
«Play Unified.Learn Unified - Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί» για μαθητές/τριες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
- σχ. έτος 2021-2022.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 116845/Δ2/20-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στην από 03/06/2021 αίτηση του Πρέσβη ε.τ. κ. Κοδέλλα Διονύσιου, Προέδρου των
Special Olympics Hellas, που αφορά σε αίτημα έγκρισης υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος των
Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified.Learn Unified - Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί» σας
ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/16-09-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε
το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείου- Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικών
και Ειδικών σχολείων, για το σχολικό έτος 2021-2022.


Διαβάστηκε  99   φορές  |  Αξιολόγηση - (+0, -0)
  Μου αρέσει     Δε μου αρέσει