Βρίσκεστε εδώ:  » ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  » Ανακοινώσεις  »

Eπιβεβαίωση των Αιτήσεων Δηλώσεων Αποφοίτων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 202

Δημοσιεύτηκε στις calendar_today 08-05-2020 από τον χρήστη account_circleΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  στην κατηγορία  Ανακοινώσεις

 Λέξεις  κλειδιά: Νέα Ανακοινώσεις Πανελλήνιες

print εκτύπωση  | 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ-ΕΣ υποψήφιοι/ες που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 στο Εξεταστικό Κέντρο ΓΕ.Λ. Ν. Μουδανιώννα προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο από την Πέμπτη 7 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν το ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Αν δεν πραγματοποιθεί η επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσής τότε αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη.

Κατά την προσέλευση τους οι Απόφοιτοι απαιτείται:
1. να προσκομίσουν και επιδείξουν ταυτότητα (ελληνική ή ξένη) /διαβατήριο(ελληνικό ή ξένο) ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους και θα ελεγχθεί η ορθήκαταχώριση. Αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στα ατομικά στοιχεία, η διόρθωση μπορεί να γίνει άμεσα από τη σχολικήμονάδα.
2. να προσκομιστεί και να επιδειχθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικήςαρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία ναπροκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στηνπερίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδααπαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
3. Μία (1) φωτογραφία

Για να κλείσετε ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο 2373021351.

<

Διαβάστηκε  85   φορές  |  Αξιολόγηση - (+0, -0)
  Μου αρέσει     Δε μου αρέσει